Strefa Klubowa

Strona główna » Strefa Klubowa
Strefa Klubowa2018-03-14T03:08:43+00:00

Strega Klubowa Zarejestrowanych Użytkowniczek i Użytkowników serwisu ModaiJa.Pl

Uwaga – na bieżąco atrakcyjne treści, materiały do pobrania i konkursy wyłącznie dla Klubowiczów!

Zapisz się do Klubu ModaiJa.Pl

* oznacza wymagane/
/

( mm / dd / yyyy )Email Format

var mce_preload_checks = 0; function mce_preload_check(){ if (mce_preload_checks>40) return; mce_preload_checks++; try { var jqueryLoaded=jQuery; } catch(err) { setTimeout('mce_preload_check();', 250); return; } try { var validatorLoaded=jQuery("#fake-form").validate({}); } catch(err) { setTimeout('mce_preload_check();', 250); return; } mce_init_form(); } function mce_init_form(){ jQuery(document).ready( function($) { var options = { errorClass: 'mce_inline_error', errorElement: 'div', onkeyup: function(){}, onfocusout:function(){}, onblur:function(){} }; var mce_validator = $("#mc-embedded-subscribe-form").validate(options); $("#mc-embedded-subscribe-form").unbind('submit');//remove the validator so we can get into beforeSubmit on the ajaxform, which then calls the validator options = { url: 'http://modaija.us2.list-manage.com/subscribe/post-json?u=eacffc2b08135eabc5d61a06e&id=e4faa759cf&c=?', type: 'GET', dataType: 'json', contentType: "application/json; charset=utf-8", beforeSubmit: function(){ $('#mce_tmp_error_msg').remove(); $('.datefield','#mc_embed_signup').each( function(){ var txt = 'filled'; var fields = new Array(); var i = 0; $(':text', this).each( function(){ fields[i] = this; i++; }); $(':hidden', this).each( function(){ var bday = false; if (fields.length == 2){ bday = true; fields[2] = {'value':1970};//trick birthdays into having years } if ( fields[0].value=='MM' && fields[1].value=='DD' && (fields[2].value=='YYYY' || (bday && fields[2].value==1970) ) ){ this.value = ''; } else if ( fields[0].value=='' && fields[1].value=='' && (fields[2].value=='' || (bday && fields[2].value==1970) ) ){ this.value = ''; } else { if (/\[day\]/.test(fields[0].name)){ this.value = fields[1].value+'/'+fields[0].value+'/'+fields[2].value; } else { this.value = fields[0].value+'/'+fields[1].value+'/'+fields[2].value; } } }); }); return mce_validator.form(); }, success: mce_success_cb }; $('#mc-embedded-subscribe-form').ajaxForm(options); /* * Translated default messages for the jQuery validation plugin. * Locale: PL */ jQuery.extend(jQuery.validator.messages, { required: "To pole jest wymagane.", remote: "Proszę o wypełnienie tego pola.", email: "Proszę o podanie prawidłowego adresu email.", url: "Proszę o podanie prawidłowego URL.", date: "Proszę o podanie prawidłowej daty.", dateISO: "Proszę o podanie prawidłowej daty (ISO).", number: "Proszę o podanie prawidłowej liczby.", digits: "Proszę o podanie samych cyfr.", creditcard: "Proszę o podanie prawidłowej karty kredytowej.", equalTo: "Proszę o podanie tej samej wartości ponownie.", accept: "Proszę o podanie wartości z prawidłowym rozszerzeniem.", maxlength: jQuery.validator.format("Proszę o podanie nie więcej niż {0} znaków."), minlength: jQuery.validator.format("Proszę o podanie przynajmniej {0} znaków."), rangelength: jQuery.validator.format("Proszę o podanie wartości o długości od {0} do {1} znaków."), range: jQuery.validator.format("Proszę o podanie wartości z przedziału od {0} do {1}."), max: jQuery.validator.format("Proszę o podanie wartości mniejszej bądź równej {0}."), min: jQuery.validator.format("Proszę o podanie wartości większej bądź równej {0}.") });

}); } function mce_success_cb(resp){ $('#mce-success-response').hide(); $('#mce-error-response').hide(); if (resp.result=="success"){ $('#mce-'+resp.result+'-response').show(); $('#mce-'+resp.result+'-response').html(resp.msg); $('#mc-embedded-subscribe-form').each(function(){ this.reset(); }); } else { var index = -1; var msg; try { var parts = resp.msg.split(' - ',2); if (parts[1]==undefined){ msg = resp.msg; } else { i = parseInt(parts[0]); if (i.toString() == parts[0]){ index = parts[0]; msg = parts[1]; } else { index = -1; msg = resp.msg; } } } catch(e){ index = -1; msg = resp.msg; } try{ if (index== -1){ $('#mce-'+resp.result+'-response').show(); $('#mce-'+resp.result+'-response').html(msg); } else { err_id = 'mce_tmp_error_msg'; html = '

'+msg+'

';

var input_id = '#mc_embed_signup'; var f = $(input_id); if (ftypes[index]=='address'){ input_id = '#mce-'+fnames[index]+'-addr1'; f = $(input_id).parent().parent().get(0); } else if (ftypes[index]=='date'){ input_id = '#mce-'+fnames[index]+'-month'; f = $(input_id).parent().parent().get(0); } else { input_id = '#mce-'+fnames[index]; f = $().parent(input_id).get(0); } if (f){ $(f).append(html); $(input_id).focus(); } else { $('#mce-'+resp.result+'-response').show(); $('#mce-'+resp.result+'-response').html(msg); } } } catch(e){ $('#mce-'+resp.result+'-response').show(); $('#mce-'+resp.result+'-response').html(msg); } } }


[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]