1 procent

Twój 1 procent dla CHATKI!

Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego za 2013 rok dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) Koło w Nowym Targu.

1% to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych (sposób finansowego wsparcia), którą podatnik może przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

1% to dla wielu tak niewiele, dla nas – aż tak wiele.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu

ul. Podtatrzańska 47 A

34- 400 Nowy Targ 

1% na „CHATKĘ”

nr KRS : 0000072049

Dziękujemy gorąco za każdą przekazaną kwotę.

Informacje na temat działalności: www.psouu.nowytarg.pl

1procentChatka

O PSOUU:

Jesienią 1989 roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych powstało w Nowym Targu koło terenowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU), jako organizacja pozarządowa, samopomocowa, niedochodowa.

Misją stowarzyszenia jest:

dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z upośledzeniem umysłowym;

wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne życie i przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym. Statut PSOUU określa cel organizacji jako „działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin”.

W 1991 roku koło otrzymało od spółdzielni mieszkaniowej niewielki budynek (90 m), popularnie zwany „Chatką„. Rodzice własnymi siłami wyremontowali „Chatkę”. Wygospodarowano i urządzono bawialnię, dwie małe sale terapeutyczne, kuchnię, toaletę i szatnię. Zatrudniono rehabilitantkę i opiekunkę. Do pomocy angażowano wolontariuszy – najczęściej młodzież licealną.

Koło PSOUU w Nowym Targu organizuje wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla całych rodzin, imprezy okolicznościowe, spotkania integracyjne. Prowadzi akcje promujące prowadzące przez siebie placówki i różnymi sposobami stara się stwarzać okazje do przełamywania w społeczeństwie bariery lęku i ignorancji, która prowadzi do izolacji osób upośledzonych.

W 2000 roku nowotarskie koło PSOUU z okazji 10-lecia istnienia otrzymało od lokalnych władz Medal Pamiątkowy Miasta Nowy Targ „za całokształt działalności w zakresie zapewnienia dzieciom z upośledzeniem umysłowym właściwej opieki i niezbędnej pomocy rehabilitacyjnej”.

 

Podziel się wiadomością:

Polecamy również