Polek Portret Własny 2014

Raport Groupon: Polek Portret Własny 2014

Groupon Polska już po raz trzeci przygotował raport z badania*, w którym kobiety same nakreśliły obraz współczesnej Polki oraz przedstawiły jej poglądy na kwestie takie jak rodzina i życie uczuciowe, praca i kariera, wypoczynek i zakupy. Badanie co roku uzupełniane jest o kolejne istotne sfery kobiecego życia. Tym razem w ankiecie pojawiły się pytania o zdrowie i sposoby dbania o nie. Najnowszy raport Polek Portret Własny 2014 dostarcza o nich wielu ciekawych informacji, niekiedy zaskakujących, a nawet kontrowersyjnych.

Zdecydowana większość uczestniczek dobrowolnej ankiety (81%) jest w wieku 20-35 lat, 71% ma wykształcenie wyższe lub studiuje, 64% pracuje zawodowo, a 73% mieszka w dużym lub średnim mieście. Zdaniem aż 81% ankietowanych idealny wiek do założenia rodziny to dekada pomiędzy 25. a 35. rokiem życia, a dla 82% optymalna liczba dzieci w rodzinie to 2. Dla 72% odpowiedni wiek do usamodzielnienia się to 20-25 lat.

Polki wyraźnie opowiadają się za nowoczesnym modelem rodziny (77%), w którym małżonkowie wspólnie utrzymują dom i wychowują dzieci oraz dzielą się obowiązkami. W stosunku do zeszłorocznego badania widoczny jest spadek akceptacji dla modelu liberalnego, dopuszczającego związki osób tej samej płci – w zeszłym roku akceptowało je 19% respondentek, a w tym roku już tylko 13%.

U swoich życiowych partnerów kobiety najbardziej cenią odpowiedzialność (93%), opiekuńczość (80%), poczucie humoru (76%) i zaradność (74%). Widać tutaj nieznaczny wzrost zapotrzebowania na mężczyzn opiekuńczych – cecha ta awansowała z miejsca trzeciego na drugie. Podobnie jak przed rokiem Polki deklarują, że najmniej uwagi zwracają u mężczyzn na urodę (28%) i sprawność fizyczną (19%).

Kategoria zdrowie, dodana w tym roku, dostarcza nieco niepokojących danych. Dwie na trzy respondentki (61%) wykonują ogóle badania okresowe co dwa lata lub częściej, a trzy na cztery (78%) równie często wykonuje badania ginekologiczne. Wprawdzie aż 70% ankietowanych kobiet deklaruje, że wykonywało badania bardziej specjalistyczne, takie ja mammografia czy cytologia, w ostatnim roku lub dwa lata temu, jednak co czwarta (23%) przyznała, że takich badań nigdy nie wykonywała. Co druga uczestniczka ankiety potwierdziła, że w ostatnim roku odchudzała się lub stosowała dietę. Także połowa badanych zadeklarowała brak zadowolenia ze swojego wyglądu. 47% Polek uprawia aktywność fizyczną przynajmniej raz w tygodniu lub częściej, jednak aż 28% przyznało, że nie uprawia jej wcale.

W stosunku do zeszłorocznego badania nastąpiła nieznaczna poprawa w kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Przed rokiem aż 72% ankietowanych kobiet było zdania, że zarabiają mniej niż mężczyźni, wykonując tę samą pracę. W tym roku odsetek ten obniżył się do 67%. 56% uważa, że kobiety mają mniejsze szanse na awans niż mężczyźni (przed rokiem 58%), zaś 52% skarży się na gorsze traktowanie w miejscu pracy (przed rokiem 55%). W 2013 roku 39% ankietowanych uważało, że kobiety są w miejscu pracy traktowane na równi z mężczyznami, w 2014 roku taką opinię wyraziło już 42% z nich.

* Badanie, w formie dobrowolnej ankiety internetowej, przeprowadzone w dniach 1-5 marca 2014 r. na niereprezentatywnej grupie kobiet N = 1212.

Pobierz raport w formacie *.PDF raport-polka-2014-groupon

raport

Podziel się wiadomością:

Polecamy również