Ogólny regulamin konkursów na ModaiJa

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Fundator nagrody (jak podano w artykule konkursowym) oraz portal ModaiJa.
 2. Administratorem danych osobowych jest portal ModaiJa z siedzibą w 41-902 Bytom, pl. Grunwaldzki 11/1
 3. Wypowiedzi – o ile nie zaznaczono inaczej – w formie słownej/opisowej należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres konkurs@modaija.pl z dopiskiem w temacie (jak podano w artykule konkursowym).
 4. Maile konkursowe powinny zawierać dane umożliwiające kontakt z nadawcą oraz przesłanie nagrody w przypadku wygranej. Tym samym Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby udziału w konkursie.
 5. Maile anonimowe, bez powyższych danych, nie będą brane pod uwagę.
 6. Rozwiązanie konkursu nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu.
 7. Wyboru laureatów dokonuje jury, decyzja jury jest ostateczna.
 8. Wszystkim uczestnikom konkursu przysługuje prawo odwołania i/lub złożenia reklamacji lub zapytania do organizatorów konkursu.
 9. Reklamacje należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres redakcja@modaija.pl z dopiskiem w temacie Reklamacja.
 10. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe umożliwiające kontakt z nadawcą oraz potwierdzenie, że jest to faktycznie uczestnik konkursu.
 11. Uczestnik konkursu, biorąc udział w konkursie, automatycznie potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i przyjmuje jego założenia.
 12. Regulamin konkursu podano do publicznej wiadomości dn. 13.05.2015 r.