Główna » Konkurs: Dotyk miłości Jennifer Probst!

Konkurs: Dotyk miłości Jennifer Probst!

Dotyk miłości Jennifer Probst

„Dotyk miłości” Jennifer Probst

premiera: 12.02

Wydawnictwo: Akapit Press

Patronat medialny: ModaiJa

Więcej o książce w naszym serwisie

Więcej o Jennifer Probst

Dotyk miłości Jennifer Probst

KONKURS

Nagrody to 3 egzemplarzy powieści „Dotyk miłości” Jennifer Probst!

Pytanie konkursowe: W jakim wieku Jennifer Probst napisała swoją pierwszą książkę?

Odpowiedzi prosimy przesyłać w terminie do 08.03.2015 r. na adres: kjk@modaija.pl z dopiskiem w temacie Probst. W mailu prosimy podać dane kontaktowe umożliwiające wysyłkę nagrody w przypadku wygranej.

Nagrody otrzymają: 5, 15, 35 mail w kolejności, w jakiej dotarł on na adres podany powyżej.

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorami konkursu są Akapit Press oraz serwis ModaiJa.
 2. Fundatorem nagród jest Akapit Press.
 3. Konkurs trwa od 23.02.2015 do o8.03.2015 r.
 4. Pytanie konkursowe brzmi: W jakim wieku Jennifer Probst napisała swoją pierwszą książkę?
 5. Odpowiedzi w formie słownej/opisowej, należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres kjk@modaija.pl z dopiskiem w temacie Probst.
 6. Maile konkursowe powinny zawierać dane osobowe, adresowe umożliwiające kontakt z nadawcą oraz przesłanie nagrody w przypadku wygranej.
 7. Maile anonimowe, bez powyższych danych, nie będą brane pod uwagę.
 8. Rozwiązanie konkursu nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu.
 9. Wyboru laureatów dokonujemy poprzez wybranie 5, 15, 35 mail w kolejności, w jakiej dotarł on na adres podany powyżej. Decyzja jury jest ostateczna.
 10. Wszystkim uczestnikom konkursu przysługuje prawo odwołania i/lub złożenia reklamacji lub zapytania do organizatorów konkursu.
 11. Reklamacje należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres konkurs@modaija.pl z dopiskiem w temacie Reklamacja.
 12. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe umożliwiające kontakt z nadawcą oraz potwierdzenie, że jest to faktycznie uczestnik konkursu.
 13. Nagrody w konkursie to 3 egzemplarze powieści „Dotyk miłości” Jennifer Probst, jak powyżej.
 14. Nagrody Laureatkom/Laureatom przesyła serwis ModaiJa.
 15. Uczestnik konkursu, biorąc udział w konkursie, automatycznie potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i przyjmuje jego założenia.
 16. Regulamin konkursu podano do publicznej wiadomości dn. 23.02.2015

 Rozwiązanie konkursu

Prawidłowa odpowiedź: W wieku 12 lat.

Nagrody otrzymują: Miłka Tarnów, Ola Świerklaniec oraz Weronika Warszawa.

Gratulujemy i życzymy miłej lektury!

Podziel się: