MUZYKA KRÓLÓW POLSKICH

FESTIWAL MUZYKA KRÓLÓW POLSKICH 15 września – 6 października 2019 r.

Polska Opera Królewska zaprasza na pierwszy festiwal polskiej muzyki dawnej Muzyka Królów Polskich.

W ten sposób Polska Opera Królewska, w naturalny dla swej nazwy i celów sposób, podejmuje ważny temat przywracania pamięci o zabytkach muzyki polskiej – o wspaniałych dziełach dawnych mistrzów, których różnorodność i nieprzemijające piękno budzą podziw po dziś dzień.

Podczas pięciu festiwalowych wydarzeń, odbywających się między 25 września, a 6 października 2019, rozbrzmiewać będą dźwięki, które towarzyszyły Kazimierzowi Wielkiemu, Zygmuntowi Augustowi – ostatniemu z Jagiellonów, Władysławowi IV Wazie i Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu.

Koncert inauguracyjny na Zamku Królewskim, wypełnią utwory Adama Jarzębskiego, Marcina Mielczewskiego i Bartłomieja Pękiela. Muzyka barokowych mistrzów towarzyszyła bowiem uroczystościom odbywającym się na dworach polskich Wazów, a jej wysoka wartość wyraźnie wskazuje, iż poziom królewskiej kapeli, której kompozytorzy byli członkami, nie był władcom obojętny.

W barokowym wnętrzu warszawskiego kościoła św. Anny wykonany zostanie Hebdomas Sebastiana Klonowica – cykl przejmujących w swej prostocie religijnych pieśni o stworzeniu świata, pochodzący z końca XVI wieku, a w Sali Balowej Zamku Królewskiego Nędza uszczęśliwiona – pierwsza polska opera (XVIII w.), z muzyką Macieja Kamieńskiego i librettem Wojciecha Bogusławskiego.

Podczas gościnnego koncertu w Częstochowie usłyszymy prawykonanie utworów kompozytorów tworzących w XVIII wieku muzykę dla Kapeli Jasnogórskiej: Marcina Józefa Żebrowskiego i Eryka Briknera.

Festiwal zwieńczy koncert Muzyka czasów Kazimierza Wielkiego. Program tego wieczoru został utkany ze średniowiecznych zabytków polskiej kultury muzycznej oraz kompozycji autorstwa jednego z najsłynniejszych europejskich twórców XIV wieku – Guillaume’a de Machaut.

Podczas festiwalowych koncertów można będzie usłyszeć śpiewaków i muzyków Polskiej Opery Królewskiej, a także zaproszonych instrumentalistów, specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej, grających na kopiach instrumentów historycznych, takich jak: fidel, psałterium, pozytyw, skrzypce i altówki barokowe, viola da gamba, pomort, teorba i in.

KALENDARIUM FESTIWALOWE

BARTŁOMIEJ PĘKIEL – ADAM JARZĘBSKI – MARCIN MIELCZEWSKI

15 września, godzina 19.00, Zamek Królewski w Warszawie – Sala Wielka


NĘDZA USZCZĘŚLIWIONA / MACIEJ KAMIEŃSKI

25 września, godzina 19.00, Zamek Królewski w Warszawie – Sala Wielka

HEBDOMAS / SEBASTIAN KLONOWIC

28 września, godzina 19.30,m Kościół św. Anny w Warszawie,
ul. Krakowskie Przedmieście 68


KONCERT MUZYKI POLSKIEJ / ERYK BRIKNER – IGNACY RYGALL – MARCIN JÓZEF ŻEBROWSKI

3 października, godzina 19.00, Jasna Góra, Częstochowa
wstęp wolny

MUZYKA CZASÓW KAZIMIERZA WIELKIEGO

6 października, godzina 20.00, Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny,
ul. Przyrynek 2, Warszawa

Szczegóły na www.operakrolewska.pl

Bilety na www.ewejsciowki.pl

Podziel się wiadomością:

Polecamy również