Wypalenie zawodowe sprawia, że praca jest udręką

Syndrom wypalenia zawodowego to stan, pojawiający się na skutek przepracowania. Związany jest z życiem w przewlekłym stresie i dotyka najczęściej osób, których praca wymaga intensywnych kontaktów z ludźmi. Najczęściej syndrom ten występuje u lekarzy, pielęgniarek, adwokatów, policjantów oraz nauczycieli. Problem może dotyczyć także rodziny osób przewlekle chorych. Osobami najbardziej zagrożonymi syndromem wypalenia są niewątpliwie wszyscy, którzy stawiają sobie nierealistyczne wymagania […]