Stop ołowicy!

Ołowica – zatrucie ołowiem powodujące osłabienie, bezsenność, brak łaknienia, zaburzenia widzenia i uszkodzenia wewnętrznych narządów ciała (wątroby oraz nerek). Dodatkowo poprzez wiązanie się z niektórymi enzymami mogą uszkadzać krwinki czerwone, a także komórki układu nerwowego.
Według naukowców na ołowicę zmarł Ludwig van Beethoven. Prawdopodobnie to ołowica była przyczyną głuchoty wielkiego kompozytora. Na chorobę tę zmarł również Francisco de Goya y Lucientes. Swą długą i wyczerpującą chorobę artysta utrwalił w autoportretach, a jego stan ducha odczytujemy w jego Czarnych obrazach z lat 1816-1823. (za Wikipedia.Pl).

W Polsce zagrożone, a wręcz skażone ołowicą tereny to oczywiście Górny Śląsk. Swoisty trójkąt bermudzki pokryty ołowiem to Piekary Śląskie i dzielnice – Brzeziny Śl., Dąbrówka Wielka, Brzozowice–Kamień, w których – co najsmutniejsze – problem ten dotyka w najwyższym stopniu dzieci. Już 5 lat temu prawie 20% dzieci zamieszkałych w regionie Piekar Śląskich było zagrożonych ołowicą, a procent ten z roku na rok, miast maleć – rośnie. Zagrożenie jest szczególnie duże w rodzinach o niższym statusie socjoekonomicznym. Jednym z powodów zatruć ołowiem u dzieci jest bardzo silnie przekształcone i zanieczyszczone metalami środowisko, w którym żyjemy. Zwiększenie zagrożenia zachorowań na tę chorobę powoduje również nieodpowiednia dieta oraz nieprzestrzeganie higieny.

Niedawno grupa lekarzy, społeczników oraz instytucji wystąpiła z niezwykle chwalebną inicjatywą – długofalowym i kompleksowo realizowanym projektem „Stop Ołowicy!

NZOZ Med-Orzeł Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie ,,Nasze Piekary’’ – wspólnie z placówkami ochrony zdrowia – w trosce o stan zdrowia najmłodszych mieszkańców Miasta Piekary Śląskie, szczególnie dzielnic: Brzeziny Śl., Dąbrówka Wielka i Brzozowice –Kamień, podjęło inicjatywę wsparcia i pomocy w badaniach dotyczących profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z terenów zagrożonych ołowicą.
Priorytetowymi celami programu „Stop Ołowicy!”, który spotkał się już z przychylną oceną i akceptacją władz samorządowych Piekar Śląskich, są m.in.: diagnoza środowiska lokalnego, badanie krwi na obecność ołowiu,udzielanie porad lekarskich, konsultacje neurologa dziecięcego, przeprowadzenie badania przesiewowe wzroku, słuchu i mowy, diagnoza psychologiczna, edukowanie rodziców: utworzenie punktu konsultacyjnego (lekarz, pielęgniarka, psycholog), prelekcje, wykłady dla rodziców oraz dofinansowanie najbardziej potrzebujących dzieci i ich rodzin.

Wszystkich, którzy chcieliby w jakikolwiek sposób dołączyć do programu, czy to poprzez wsparcie finansowe, rzeczowe czy medialne, gorąco prosimy o kontakt. Koordynatorką projektu jest znana z naszych łamów Katarzyna Magdalena Kulik, zaś nasz serwis ModaiJa.Pl jest głównym patronem medialnym projektu, możecie Państwo zatem kontaktować się również bezpośrednio z nami, na adres: redakcja@modaija.pl

Wpłat bezpośrednich można dokonywać na konto:

NZOZ Med-Orzeł
Nr konta: 39 1560 1049 0000 9030 0005 0195
z dopiskiem Stop Ołowicy

Andrzej Kwaśniewski

Image: photostock / FreeDigitalPhotos.net

Podziel się wiadomością:

Polecamy również