Strona główna » Blog » Śmierć wewnętrzna

Śmierć wewnętrzna

Śmierć wewnętrzna to cztery rozprawy o wewnętrznych przepaściach, cztery portrety duszy. Doświadczenie śmierci wewnętrznej zostało opisane jako szczególna reakcja psychiczna niektórych więźniów w niemieckich obozach koncentracyjnych. Ale owa postawa swoistego znieczulenia na otoczenie, a zarazem uwewnętrznienia doznawanego niszczenia, stawanie się stopniowo żywym trupem – zdaniem badaczki, łączącej warsztat badacza literatury z warsztatem psychoanalitycznym, charakteryzowała już Edypa czy bohaterów Mickiewicza. Rozpoznawana jest wreszcie w kontristnieniu Krasińskiego i „urodzonej w pustym gnieździe” Orzeszkowej.

Danuta Danek – historyk literatury, eseistka, tłumaczka. Jest autorką m.in. książki Sztuka rozumienia. Literatura i psychoanaliza (1997) oraz rozpraw, w których łączy warsztat badacza literatury z warsztatem psychoanalitycznym: Obrazy wyjaskrawione i słabe światełka. Inne spojrzenie na romantyzm, „Romantyczność”. Ballada o sieroctwie w rodzicielskim domu, „Dziady”. Kilka tez interpretacyjnych, Petersburski sen Mickiewicza, „Godzina myśli” jako studium romantyzmu, Mickiewicz w świetle psychoanalitycznym, Rany pierworodne. O pewnym obszarze nierozumienia we współczesnych badaniach literackich. Wokół psychoanalizy skupione są m.in. rozprawy autorki: Freud w polskich wersjach edukacyjnych, Dwaj odkrywcy wartości poznawczych snu – Ochorowicz i Freud, Gustaw Bychowski – zapoznana postać z dziejów kultury polskiej (we wznowionej staraniem autorki i w jej opracowaniu monografii Gustawa Bychowskiego z 1930 roku Słowacki i jego dusza. Studium psychoanalityczne), Dziennik Bezimiennej (we wznowionej również staraniem autorki i w jej opracowaniu publikacji zasłużonego psychiatry Adama Wizla Pamiętnik pacjentki z 1924 roku). Autorka przekładu francuskiego arcydziełka powieściowego z XVII wieku – Listów portugalskich Josepha-Gabriela Guilleragues’a i rozpraw ukazujących psychoanalityczne prekursorstwo tego utworu. Tłumaczka książek Brunona Bettelheima Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, Rany symboliczne. Rytuały inicjacji i zazdrość męska, Freud i dusza ludzka oraz jego rozprawy Schizofrenia jako reakcja na sytuacje skrajne. Wykładowczyni studiów podyplomowych i autorskiego kursu „Literatura i psychoanaliza” w Instytucie Badań Literackich oraz cyklu wykładowego z tego zakresu w ramach corocznych Festiwali Nauki w Warszawie. Autorka audycji radiowych i artykułów w miesięczniku dla nauczycieli „Polonistyka”, upowszechniających tę problematykę.

Danuta Danek Śmierć wewnętrzna. Literatura w świetle doświadczenia psychoanalitycznego
wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012
wydanie I, seria Studia Artystyczne i Literackie, 184 strony, format 140×225 mm, oprawa miękka
Cena detaliczna: 44 zł

2018-03-14T09:30:25+00:0025 lipca 2012|Kultura|

Może zainteresuje Cię również: