Strona główna » Blog » Raport na temat dyskryminacji

Raport na temat dyskryminacji

Raport z badań sondażowych „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia” został opublikowany na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania http://rownetraktowanie.gov.pl/ oraz http://www.siecrownosci.gov.pl.

Opracowanie dotyczy zachowań, postaw i opinii Polek i Polaków, dotyczących przejawów dyskryminacji ze względu na płeć, stan cywilny i sytuację rodzinną, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne lub narodowe, „rasę” oraz wyznanie, orientację psychoseksualną i tożsamość płciową.

Głównym celem badania opisywanego w raporcie było dostarczenie informacji na temat opinii społecznych dotyczących grup narażonych na nierówne traktowanie, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów, które odnoszą się do działań podejmowanych przez administrację państwową. Raport jest jednym z trzech najważniejszych elementów projektu, oprócz cyklu konferencji regionalnych w 16 województwach i czterech tematycznych oraz cyklu szkoleń dla przedstawicieli administracji państwowej.

Źródło informacji: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

2018-03-14T09:27:05+00:001 sierpnia 2012|Biznes, Świat Kobiet|

Może zainteresuje Cię również: