PITY 2017

PITY 2017

Rozliczając PITY 2017, czyli dochody uzyskane w roku podatkowym 2016, pamiętajmy że po raz pierwszy nadarza się okazja do skorzystania z nowej ulgi. Jest to ulga na działalność badawczo–rozwojową (tzw. ulga B+R), Oznacza to, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mają prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wszelkich wskazanych w przepisach podatkowych kosztów poniesionych z tytułu działalności badawczo–rozwojowej, czyli działalności która obejmuje prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, mających na celu zwiększenie wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

PITY 2017 – PIT/BR

Pity 2017 przy korzystaniu z ulgi B+R dają możliwość uwzględnienia takich kosztów, jak:

  • koszty kwalifikowane, czyli wydatki poniesione w związku z prowadzonymi działaniami badawczo-rozwojowymi, odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej ale wyłącznie do celów związanych z prowadzona działalnością badawczo-rozwojową.
  • wynagrodzenia dla pracowników działu badawczo rozwojowego, kosztów poniesionych z tytułu opłat za wykonane ekspertyzy, wydane opinie, oraz kosztów nabycia materiałów i surowców związanych z działalnością badawczo rozwojową.

Koszty te trzeba wykazać w nowym załączniku do PIT-36 i PIT-36L, czyli  formularzu PIT/BR.  Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność opodatkowaną według progresywnej skali podatkowej, składa PIT 36 z załącznikiem PIT/BR, jeśli działalność jest opodatkowana 19% stawką liniową – wybiera formularz PIT 36L.

PITY 2017 – PIT /DS

PIT/DS, obok PIT/BR jest drugim, nowym załącznikiem do formularza PIT-36 lub PIT-36L. Jest dedykowany osobom, które osiągnęły w 2016 roku przychody ze specjalnych działów produkcji rolnej  i prowadzą księgi rachunkowe lub też  podatkową księgę przychodów i rozchodów.

W PIT/DS wpisujemy nasze dane identyfikacyjne, informacje dotyczące działów specjalnych produkcji rolnej, przychody, koszty i dochody ze specjalnych działów produkcji rolnej. Kwoty z PIT-BR są wpisywane do deklaracji PIT-36 lub PIT-36L, w zależności od rodzaju opodatkowania.

Rekomendujemy elektroniczną metodę rozliczenia deklaracji podatkowej. Pity 2017 można wypełnić i przesłać do właściwego urzędu skarbowego z bezpłatnym programem PITAX, który  pomoże rozliczyć każdy rodzaj uzyskanych przychodów, bez względu na to, czy jesteś emerytem, rencistą, studentem, pracujesz i zarabiasz za granicą a może prowadzisz działalność gospodarczą. Jeśli udzielisz odpowiedzi na kilka prostych pytań, program na ich podstawie dobierze właściwy dla Ciebie formularz  PIT z załącznikiem oraz wyliczy podatek. Podpowie, z jakiej ulgi możesz skorzystać w tym roku i pozwoli wybrać OPP  i przekazać na jej rachunek 1% wyliczonego podatrku.  Rozlicz PITY 2017 przez Internet  z PITax.pl .

PITY 2017 – JAKIE SĄ TERMINY ICH SKŁADANIA DO URZĘDU SKARBOWEGO?

Bardzo ważną sprawą, oprócz wyboru właściwego programu PIT, jest przesłanie do właściwego urzędu skarbowego wypełnionej deklaracji PIT wraz z załącznikami w wyznaczonym przez Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych terminie. Bez względu na to, czy wypełniamy deklaracje w formie papierowej, czy przez Internet, w 2017 roku obowiązują dwa terminy składania PIT :

  • do 31 stycznia 2017 roku powinniśmy złożyć deklaracje PIT-16A ,PIT- 19A i PIT -28,
  • do 2 maja 2017 roku  PIT-36,  PIT-37,  PIT 36L,  PIT-38 i  PIT-39

Artykuł powstał we współpracy z portalem PITax.pl Łatwe podatki, oferującym nie tylko możliwość bezpłatnego rozliczenia podatku PIT, ale także dostęp do ogromnej bazy wiedzy podatkowej i pomocy ze strony zespołu doświadczonych ekspertów i doradców podatkowych.

Program PIT od PITax.pl Łatwe podatki dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych udostępniany jest nieodpłatnie organizacjom pozarządowym w celu wsparcia w zbiórce 1% podatku dochodowego na ich rzecz. Zapraszamy do przekazania 1% podatku na wybraną przez siebie organizację.

Podziel się wiadomością:

Polecamy również