Objawy silnego stresu

Strona główna » Blog » Objawy silnego stresu

Objawy silnego stresu

Stres pojawia się w życiu każdego człowieka – w wielu sytuacjach potrzebny jest do właściwego działania organizmu. Mobilizuje wszystkie układy ludzkiego ciała i przygotowuje je na zwiększony wysiłek. Warto pamiętać jednak, że jego silne oddziaływanie może mieć też przykre konsekwencje.

Czym jest silny stres?

Stres stanowi odpowiedź organizmu na działanie różnych bodźców, które nazywane są stresorami. Rozróżnić można dwa rodzaje stresu:

  • Stres psychologiczny: powiązany jest zazwyczaj z silnymi emocjami. Organizm odbiera i przetwarza informacje oraz bodźce i odpowiada na nie w postaci wzmożonej czujności.
  • Stres fizyczny: nie musi być związany z emocjami. To odpowiedź organizmu na stresor w postaci fizycznej odpowiedzi np. podniesiony poziom cukru we krwi, podniesione tętno. (1)

Źródło stresorów w szczególności w odniesieniu do sinego stresu jest bardzo rozbudowane. Może dotyczyć zarówno miejsce pracy, jak i ogólny stan zdrowia, niepowodzenia życiowe. (1)

Silny stres może być zarówno krótkotrwały jak i przewlekły, a jego objawy nie tylko przybierają różne formy, ale też intensywnie oddziałują na ludzki organizm. Jednak to, w jaki sposób ciało człowieka sobie z nim poradzi zależy od indywidualnych cech. (2)

Nie bez znaczenia jest też kontekst stresu – jeśli organizm jest na niego przygotowany łatwiej będzie się z nim uporać. Liczy się również ogólna kondycja zdrowotna podczas oddziaływania stresu – np. zmęczenie i niedospanie mogą potęgować jego uczucie. (2)

Stres – objawy i skutki

Pomimo iż stres jest nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji, jego długotrwałe oddziaływanie może doprowadzić do szerokiej gamy konsekwencji zarówno o podłożu fizycznym, jak i psychologicznym. (1)

Fizyczne skutki stresu to m.in. podniesione tętno oraz poziom cukru we krwi, zaburzenia rytmu serca, odczuwalne napięcie mięśniowe, jak i bóle – głowy, karmu czy ramion. (1)

Silny stres pozostaje nie bez znaczenia na psychikę osoby narażonej na jego oddziaływanie. Zauważa się zmiany na poziomie psychosomatycznym – są one niemniej groźne, aniżeli fizyczne objawy stresu. U pacjentów pojawiają się zmiany emocjonalne związane z podwyższoną agresją, zwiększa się również drażliwość. Niekiedy zaobserwować można zachowania przeciwne – wycofanie, nieufność wobec otoczenia, zwiększona czujność czy napady lękowe. (2)

W wielu przypadkach konieczne jest minimalizowanie wpływu stresu na organizm. Można to osiągnąć poprzez np. zdrowy sen, odseparowanie się od źródła stresu, właściwą dietę czy odpowiednie techniki relaksacyjne. (2) Dowiedz się więcej na ten temat na adamed.expert.

 

  1. Łodzińska J., Stres zawodowy narastającym zjawiskiem społecznym. Seminare 2010; 28:125-138
  2. Opracowanie: Sławomirska M., Nadzór merytoryczny: Siwińska J., Staż specjalizacyjny: Psychologia Kliniczna – Psychosomatyka, Promocja Zdrowia KSS Im Jana Pawła II, Oddział Kliniczny Chorób Serca, Naczyń I Transplantologii, Fundacja COR AEGRUM, Kraków. Stres i sposoby radzenia sobie z nim. Dostęp on-line: http://www.kardiochirurgia.cm-uj.krakow.pl/pacjent/stres.pdf Data dostępu: 06.02.2017
  3. Kasperska M., Bóle głowy na skutek silnego stresu, tzw. Napięciowy ból głowy, Dostęp on-line: http://www.psychiatria.pl/porada/bole-glowy-na-skutek-silnego-stresu-tzw-napieciowy-bol-glowy/4221 Data dostępu: 06.02.3017

2018-02-16T06:11:01+00:00 22 czerwca 2017|Zdrowie|