Muzyka dawna

Zapraszamy na kolejny już koncert z cyklu Muzyka dawna na Zamku Królewskim

MUZYKA DAWNA NA ZAMKU KRÓLEWSKIM
MEMBRA JESU NOSTRI – DIETRICH BUXTEHUDE- kantaty


10 kwietnia 2019, godzina 19:00
 
Zamek Królewski w Warszawie – Sala Wielka 

Poszczególne kantaty cyklu Membra Jesu Nostri mogą być wykonywane samodzielnie, jednak pełnia ich brzmienia i znaczenia objawia się w doskonale skonstruowanej całości. W takiej też formie dzieło zabrzmi w wykonaniu znakomitych solistów i Zespołu Wokalnego Polskiej Opery Królewskiej oraz zespołu instrumentów dawnych Capella Regia Polona pod dyrekcją Krzysztofa Garstki, w ramach kolejnego już koncertu z cyklu Muzyka dawna na Zamku królewskim.

Dietrich Buxtehude to jeden z czołowych przedstawicieli baroku w muzyce. Nauczyciel i mistrz Jana Sebastiana Bacha, pozostawił po sobie obfitą twórczość kompozytorską zarówno w zakresie muzyki instrumentalnej, jak i wokalno-instrumentalnej.

Cykl siedmiu kantat zatytułowany Membra Jesu Nostri pochodzi z 1680 roku. Główną inspirację dla kompozytora stanowił w tym przypadku średniowieczny wiersz Salve mundi salutare, który stał się również podstawą dla ukształtowania warstwy tekstowej i formalnej utworu. Autorstwo poematu przypisywane jest św. Bernardowi z Clairvaux lub Arnulfowi z Leuven. Każda z jego siedmiu części stanowi refleksję nad jedną częścią umęczonego ciała Chrystusa bolejącego na krzyżu. Na początku opiewane są Jezusowe stopy, następnie kolana, ręce, bok, piersi, serce i twarz.

Tekst poematu uzupełnia zaś odpowiednimi fragmentami ze Starego Testamentu. Biblijne cytaty, pochodzące z Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów oraz ksiąg prorockich – Izajasza i Zachariasza, otwierają i zamykają każdą z kantat. Bogata symbolika biblijna znajduje odzwierciedlenie w pełnej afektów muzyce.

Warto zwrócić szczególną uwagę na szóstą kantatę, zatytułowaną Ad cor. Jest ona bowiem sercem całego cyklu. Kompozytor zmienia w niej obsadę instrumentalną, wprowadzając ciepłe i głębokie brzmienie zespołu pięciu viol da gamba. Wymowa tekstu jest wzmocniona użyciem figur retorycznych. Jednostajny akompaniament wiol pogłębia ekspresyjność tego fragmentu. Podobną funkcję pełni opadająca seksta na słowie „vulnerasti” w tekście stanowiącym fragment Pieśni nad Pieśniami („Ujęłaś serce moje, siostro moja, oblubienico moja”).

PROGRAM
Dietrich Buxtehude – Membra Jesu Nostri, BuxWV 75

1. Ad pedes: Ecce super montes
2. Ad genua: Ad uber portabimini
3. Ad manus: Quid sunt plaga istae
4. Ad latus: Surge Amica mea
5. Ad pectus: Sicut modo geniti infantes
6. Ad cor: Vulnerasti cor meum
7. Ad faciem: Illustra faciem tuam

WYKONAWCY

MARTA BOBERSKA  SOPRAN
KATARZYNA KRZYŻANOWSKA  MEZZOSOPRAN
SYLWESTER SMULCZYŃSKI  TENOR
PATRYK RYMANOWSKI  BAS

ZESPÓŁ WOKALNY POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ

CAPELLA REGIA POLONA

KRZYSZTOF GARSTKA  KLAWESYN, DYRYGENT

LILIANNA KRYCH PRZYGOTOWANIE ZESPOŁU WOKALNEGO

Muzyka dawna

Szczegóły na www.operakrolewska.pl

Bilety na:
www.ebilet.pl
www.ewejsciowki.pl

Muzyka dawna

Podziel się wiadomością:

Polecamy również