w Galerii

Mozaika nadniemeńska w Galerii Mazowieckiej

17 czerwca – 16 lipca | Wystawa prac artystów z Białorusi Mozaika nadniemeńska w Galerii Mazowieckiej

GALERIA MAZOWIECKA
Warszawa, Galeria Mazowiecka, Plac Bankowy 3/5
Wystawa prac artystów z Białorusi Mozaika nadniemeńska
17 czerwca -16 lipca

Wystawa zbiorowa malarzy 
Towarzystwa Plastyków Polskich na Białorusi – część 2

 Artyści tego zrzeszenia po raz drugi prezentują swoje prace w „Galerii Mazowieckiej”. Tym razem są to kolejni twórcy, których prace nie zostały pokazane podczas ubiegłej prezentacji, w 2013 roku.
TPP powstało w roku 1992 i było pierwszym zrzeszeniem twórczej inteligencji polskiego pochodzenia na Białorusi, od samego początku prężnie działającym wśród innych towarzystw przy Związku Polaków. Wystawy TPP towarzyszą ważnym uroczystościom i wydarzeniom polskiej społeczności na Białorusi. O dorobku artystów TPP mogą świadczyć niektóre przedsięwzięcia artystyczne, choćby w ostatnim czasie. Reprodukcje obrazów z wystawy, poświęconej Pamięci bohaterów Armii Krajowej, weszły do kalendarza na 2014 rok, wydanego przez oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Duża wystawa malarstwa odbyła się w tym roku w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, także w Opolu i Białymstoku, nasi twórcy uczestniczyli w wystawie młodych artystów Białorusi ArtPanorama w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Grodnie. Obecnie przygotowują wystawę, poświęconą pamięci obrońców Grodna we wrześniu 1939 roku.
Do Towarzystwa należy około stu osób, pracujących w różnych dziedzinach sztuki, na uczelniach, w instytucjach kultury. Niektórzy z nich są członkami Białoruskiego Związku Plastyków, do którego są przyjmowani artyści ze znaczącym dorobkiem twórczym.
Na wystawie Mozaika nadniemeńska prezentowane są prace pięciu malarzy w różnym wieku, ale nawet młodzi jej uczestnicy mają już swój dorobek, wypracowany styl. Wszyscy ukończyli studia artystyczne  na Białorusi.
Czy fakt, że są Polakami, ma wpływ na ich twórczość? Historyk sztuki z Grodna Marina Zagidulina jest zdania:Będąc Polakami i utrzymując więź duchową z rodakami na całym świecie, jednocześnie czują się spadkobiercami sławnej historii Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej, gdzie przecinały się ekonomiczne, polityczne i kulturalne szlaki Polaków, Białorusinów, Litwinów, Żydów, Tatarów, Rosjan.  
Tematyka np. prac Stanisława Kiczki jest przede wszystkim sakralna, w niej artysta poszukuje odpowiedzi na najważniejsze pytania w życiu człowieka. Stworzył cykl o odrodzonych i nieistniejących już świątyniach Ziemi Grodzieńskiej, o Matce Bożej – Macierzyństwem promienna, jak też o wybitnych postaciach i ważnych wydarzeniach polskiej historii. Jego dokonania malarskie i graficzne to także pamięć o małej Ojczyźnie i korzeniach, z których wyrósł. Prezentowane obrazy pochodzą z ostatnich lat twórczości artysty.
Obrazy Stanisława Kuźmara z Wołkowyska Maryna Zagidulina nazwała „wizerunkami spokojnie-elegijnymi”. Urzekają one odbiorcę kolorystycznymi i stylistycznymi rozwiązaniami, spokojem. Sam artysta przyznaje, że na studiach i w pierwszych latach po zakończeniu uczelni lubił eksperymentować z kolorami. Są one, jak je określił:Liryczną melodią przedstawienia rzeczywistości.
Alex Sporski to młody i obiecujący artysta, o twórczości, którą kształtowało m.in. malarstwo jego ojca, znanego grodzieńskiego plastyka. Płótna Alexa wyróżniania bogata wyobraźnia i intuicja artystyczna.
Ulubioną tematyką Ireny Mikłaszewicz są pejzaże, a także natura martwa. Lubi obserwować przyrodę o każdej porze dnia i roku, jej płótna urzekają lekkością.
Jan Rusaczek tworzy prace graficzne, ilustracje do książek, malarstwo monumentalne, rzeźbę, kompozycje kowalskie, pracuje w desingu, wykonując prace monumentalno-dekoracyjne, w których wykorzystuje również szkło, metal, gips… Patrząc na różnorodność jego prac, da się jednak zauważyć, że najbardziej fascynuje go grafika – czuć oszczędność w kolorystyce i środkach wyrazu artystycznego. O swojej twórczości mówi, że jest ona piramidą, podstawy której kształtują nie forma i nie materiał, a przede wszystkim idea, będąca kwintesencją dzieła. Od idei zależy wybór materiału, forma oraz rozmiar dzieła.

Irena Waluś

Biogramy malarzy

Stanisław Kiczko – ur. w 1943 we wsi Świrydy na Grodzieńszczyźnie. Ukończył Wydział Malarstwa i Grafiki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Witebsku. Pracował w szkole średniej w Grodnie jako nauczyciel rysunków. W 1987 przyjęty do Związku Plastyków ZSRR. Założyciel i od 22 lat prezes Towarzystwa Plastyków Polskich na Białorusi. Jego prace są w zbiorach Państwowego Muzeum Historii Religii i Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Grodnie, w kolekcjach muzealnych i prywatnych. Współautor i bezpośredni wykonawca koncepcji muzeów Grodna, odtwarzał wnętrza domu Adama Mickiewicza w Nowogródku. W 2005 odznaczony medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Stanisław Kuźmar – ur. w 1959 w Kwasewiczach w obwodzie brzeskim. W 1970 ukończył Kolegium Plastyczne w Mińsku. Następnie studiował na Białoruskim Państwowym Instytucie Teatralno-Plastycznym tamże, przekształconym później w Akademię Sztuk Pięknych. Od 1990 jest członkiem Białoruskiego Związku Artystów Plastyków. Jego prace znajdują się m.in. w Muzeum Sztuki Współczesnej w Mińsku oraz w Galerii Obrazów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Grodnie.

Irena Mikłaszewicz – ur. w 1968 we wsi Kaleczyce na Grodzieńszczyźnie. W 1987 ukończyła Liceum Sztuk Pięknych w Bobrujsku, a w 1995 – studia na Uniwersytecie Grodzieńskim, na Wydziale Plastyki i Grafiki. Ma w swoim dorobku kilka wystaw indywidualnych w Grodnie oraz udział w licznych wystawach zbiorowych, zarówno na Białorusi, jak i zagranicą.

Jan Rusaczek – ur. w 1976. Ukończył Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Grodzieńskiego, kontynuował studia na Wydziale Grafiki ASP w Mińsku. W latach 2004-2007 pracował jako malarz-grafik w akademickiej pracowni Ministerstwa Kultury Białorusi pod kierunkiem znanego twórcy, akademika Michała Sawickiego. Od 2007 związany z pracownią artystyczną „Wieża” przy Białoruskim Związku Artystów Plastyków w Grodnie, którego jest członkiem. Laureat konkursów (w tym ekslibrisu) na Białorusi, w Polsce, Turcji oraz USA.

Alex Sporski – ur. w 1983 w Grodnie, gdzie uczęszczał do Kolegium Sztuki. W 2006 skończył studia na Wydziale Plastyki i Grafiki Uniwersytetu Grodzieńskiego. Uczestnik wystaw zbiorowych na Białorusi i w Polsce.

Kurator:  Irena Waluś, Grodno

Miklaszewicz_Pejzaz_miasteczkowy_79x90web

Podziel się wiadomością:

Polecamy również