Licencja

Licencja na materiały, artykuły, teksty, zdjęcia publikowane w portalu Moda i Ja oraz w pozostałych serwisach znajdujących się w domenie Moda i Ja.

Korzystanie z artykułów publikowanych w portalu Moda i Ja , bądź dokonywanie ich opracowań wymaga zgody wydawcy oraz nabycia odpowiedniej licencji.
Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty wykupienia licencji, która daje możliwość:
– publikacji na stronach internetowych,
– publikacji w obrębie wewnętrznej sieci Intranet,
– zamieszczania artykułu lub jego opracowania w wydawanym przez siebie czasopiśmie,
– wykorzystania na potrzeby użytku wewnętrznego swojej jednostki organizacyjnej, bez naruszania prawa autorskiego (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.), obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz praw majątkowych Wydawcy.

W celu wykupienia licencji prosimy o kontakt: redakcja@modaija.pl