Strona główna » Blog » Konkurs: voucher na rytuał w Yo!Zen, SPA Roku 2018!

Konkurs: voucher na rytuał w Yo!Zen, SPA Roku 2018!

Na dobry początek weekendu mamy dla Was rewelacyjny urodowy konkurs!

Zobacz również: Rytualne zabiegi masażu na grudniowy stres

REGULAMIN KONKURSU Yo!Zen SPA 2018 roku

Postanowienia ogólne :

1.Konkurs jest organizowany pod Yo!Zen, SPA Roku 2018

2.Organizatorem konkursu jest portal www.modaija.pl

3. Partnerem konkursu i Fundatorem nagród jest Yo!Zen/

4.Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilach FB https://www.facebook.com/modaija

i na https://www.facebook.com/salonyozen .w dniach od 08.12.2018 do 15.12. 2018 ( do godz,23:59)

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie:

1. Uczestnikiem Konkursu (UCZESTNIK) może być każda osoba fizyczna, która

a). posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę swojego opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego

b). nie jest pracownikiem (ani członkiem rodziny pracownika) portalu www.modaija.pl ani pracownikiem Partnera konkursu Yo!Zen

2. Pytanie konkursowe: Jaki rytuał z oferty Yo!Zen wybierasz dla siebie i dlaczego? Uzasadnienie powinno zawierać min. 10 zdań.

3. Odpowiedzi należy publikować na w/w profilach FB.

4.Nagroda: voucher na wybrany rytuał w Yo!Zen w kwocie 290 zł

Uwaga: nagroda będzie wysłane przez Fundatora nagrody bezpośrednio do zwycięzcy konkursu, po otrzymaniu danych od redakcji portalu.

5.. Laureat zostanie wyłoniony wspólnie przez Organizatora i portal.

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad organizacji Konkursu, interpretacji i postanowień rozstrzyga Organizator.

4. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony wygranej przez wiadomość mailową przez Organizatora konkursu w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres mail konkurs@modaija.pl w terminie do 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

7. Przystąpienie do Konkursu oznacza AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

8. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez organizatora lub/i Partnera. Postanowienia końcowe Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. W szczególności dotyczy to zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

2018-12-08T12:13:46+00:008 grudnia 2018|Konkursy|