Strona główna » Blog » Konkurs modowy “Lady in the city”!

Konkurs modowy “Lady in the city”!

REGULAMIN KONKURSU

 Postanowienia ogólne :

 1.Konkurs jest organizowany pod nazwą “Lady in the city”

 2.Organizatorem konkursu jest portal www.modaija.pl

 3. Partnerem konkursu i Fundatorem nagrody jest Sowir, właściciel marki SU

 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na portalu www.modaija.pl w dniach od 03.04.2017  (od godz. 15) do 10.04.2017 ( do godziny 23:59)

  Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie:

 1. Uczestnikiem Konkursu (UCZESTNIK) może być każda osoba fizyczna, która

 a). posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę swojego opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego

 b). nie jest pracownikiem (ani członkiem rodziny pracownika) modaija.pl ani współpracownikiem Partnera konkursu ( Sowir )

 2. Pytanie konkursowe: W ilu butikach w Polsce sprzedawana jest kolekcja „Lady in the city” marki odzieżowej SU.? Odpowiedzi przesyłamy na adres konkurs@modaija.pl z dopiskiem w temacie: „Lady in the city”

 Nagroda: 3 vouchery o wartości 200 zł każdy, dla 3 osób  –  25, 75, 155-ej w kolejności nadesłania prawidłowej odpowiedzi.

 Nagrodą w konkursie jest voucher o wartości 200 zł na produkt SU ze sklepu www.su-online.pl

konkurs modowy

 Zdobywcą nagrody w konkursie jest UCZESTNIK , który udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Laureat zostanie wyłoniony wspólnie przez Organizatora i Partnera.

 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad organizacji Konkursu, interpretacji i postanowień rozstrzyga Organizator.

 4. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony wygranej przez wiadomość mailową przez Organizatora konkursu w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres konkurs@modaija.pl w terminie do 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

  6. Wybrana nagroda zgodnie z zapisami vouchera zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt Fundatora w ciągu 21 dni roboczych od przesłania danych przez Organizatora na adres Partnera konkursu

 7. Przystąpienie do Konkursu oznacza AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

 8. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez organizatora lub/i Partnera. Postanowienia końcowe Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. W szczególności dotyczy to zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

Zobacz również: Polska marka odzieżowa SU unusual woman prezentuje kolekcje wiosenną – Lady in the city.

 

Rozwiązanie konkursu

Prawidłowa odpowiedź: w 26

Nagrodę otrzymuje: Kinga

Gratulujemy!

2018-03-14T03:41:22+00:003 kwietnia 2017|Konkursy|