Strona główna » Blog » KONKURS! „Anna Powierza za kierownicą SsangYong”

KONKURS! „Anna Powierza za kierownicą SsangYong”

REGULAMIN KONKURSU

 

  Postanowienia ogólne :

 

1.Konkurs jest organizowany pod nazwą „Anna Powierza za kierownicą SsangYong”

2.Organizatorem konkursu jest portal ModaiJa.PL.

 

3. Partnerem konkursu i Fundatorem nagrody (weekendowe użyczenie samochodu marki SsangYong z pełnym bakiem) jest SMP.

 

4.Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na portalu ModaiJa.PL w dniach od 13.11.2017 (od godz. 16:30) do 27.11. 2017 ( do godz,23:59)

 

 Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie:

 

1. Uczestnikiem Konkursu (UCZESTNIK) może być każda osoba fizyczna, która

 

a). posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę swojego opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego

 

b). nie jest pracownikiem (ani członkiem rodziny pracownika) portalu ModaiJa.PL ani współpracownikiem Partnera konkursu ( SMP )

 

2. Pytanie konkursowe: Jakie modele SsangYong są prezentowane w filmie „Anna Powierza za kierownicą SsangYong”

3. Odpowiedzi przesyłamy na adres konkurs@modaija.pl z dopiskiem w temacie: odpowiedz, konkurs „ Anna Powierza za kierownicą SsangYong”

 4.Nagroda: weekendowe użyczenie (od piątku, godz.15, do poniedziałku, godz. 10) samochodu SsangYong, marka z pełnym bakiem na podstawie umowy z Laureatem, w terminie ustalonym z Laureatem. Uwaga: samochód będzie wypożyczany w Warszawie.

 5.Zdobywcą nagrody w konkursie jest UCZESTNIK , który jako 55 w kolejności nadsyłanych maili udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Laureat zostanie wyłoniony wspólnie przez Organizatora i Partnera.

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad organizacji Konkursu, interpretacji i postanowień rozstrzyga Organizator.

4. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony wygranej przez wiadomość mailową przez Organizatora konkursu w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres mail redakcja@modaija.pl w terminie do 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

7. Przystąpienie do Konkursu oznacza AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

8. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez organizatora lub/i Partnera. Postanowienia końcowe Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. W szczególności dotyczy to zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

 

Rozwiązanie konkursu

Prawidłowa odpowiedź: SsangYong XLV  i  Actyon Sports

Nagrodę wygrywa: Maciej P.

Gratulujemy!

2018-03-14T03:21:29+00:0013 listopada 2017|Konkursy|