Ciemne jest w nas. Z Markiem Weissem rozmawia Janina Koźbiel (fragm.)