Strona główna » Blog » Horror w shortach

Horror w shortach

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem „Horror w shortach. Konkurs na krótki metraż” i prośbami ze strony twórców organizatorzy przedłużają termin nadsyłania prac do 8 stycznia 2012.

Decyduje oczywiście data stempla pocztowego. W związku z tym przesunięciem, ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 20 stycznia 2012.

Przypominamy że „Horror w shortach. Konkurs na krótki metraż” to szansa dla filmowców, artystów ale również amatorów na zaistnienie w polskich kinach. Wystarczy nakręcić maksymalnie 10 minutowy film grozy, horror, thriller lub odnieść się w kreatywny sposób do wspomnianych gatunków i przesłać gotową pracę na adres: Spectator Marek Poznerowicz, ul. Popiełuszki 17 b m 22, 01-595 Warszawa. Technika dowolna. Liczy się pomysł. Nagrodą główną jest wprowadzenie filmu do kin 10 lutego wraz z niemieckim horrorem o Zombie„Rammbock”.

Konkurs kierujemy do reżyserów i operatorów szkół filmowych, studentów Akademii Sztuk Pięknych oraz amatorów, ludzi zafascynowanych kinem, wykorzystujących kamery w telefonach komórkowych i aparatach fotograficznych. Forma jest dowolna: animacja, film kukiełkowy czy też krótka fabuła. Po udziale w Festiwalu Filmów i Sztuki „Dwa Brzegi” w Kazimierzu Dolnym i Janowcu widzimy, że kreatywność młodych polskich filmowców jest niezwykle wysoka. Wiemy również, że krótkie formy są naturalną drogą twórczą przyszłych reżyserów i operatorów. Chcemy dać im szansę na pokazanie się szerszej publiczności, a co za tym idzie możliwości zaistnienia w środowisku.

Zwycięski krótki metraż będzie miał swoją premierę kinową 10 lutego wraz z filmem „Rammbock”. Jest to niemiecki film o Zombie, stworzony także przez młodych artystów niemieckich.

Film „Rammbock” jest grą z konwencją filmów grozy, odwołuje się do kultowych produkcji amerykańskich, jednocześnie przełamując te schematy. Jest to nietuzinkowy film o miłości, który może być alternatywą dla tych zakochanych, którzy poszukują czegoś innego niż amerykańskie komedie romantyczne. Został świetnie przyjęty przez krytykę na świecie oraz widzów. Zombie Love Story.

Regulamin

Regulamin konkursu na film krótkometrażowy
„Horror w shortach”

1. CZAS, MIEJSCE, ORGANIZATORZY
Konkurs potrwa od 26 października 2011 do 8 stycznia 2012i będzie dotyczył całego kraju. Zwycięski film zostanie dołączony do filmu „Rammbock” reż Marvin Kren i wejdzie do regularnej dystrybucji 10 lutego 2012.
Organizatorem Konkursu jest dystrybutor filmowy Spectator Marek Poznerowicz

2. WARUNKI UCZESTNICTWA
Wiek autora: bez ograniczeń wieku; uczestnik może być studentem Szkoły Filmowej lub szkoły artystycznej. Może nim być również amator, pasjonat kina a także każdy kto zrealizuje wytyczne. W KONKURSIE nie mogą brać udziału filmy zrealizowane przez członków Jury lub Komisji Kwalifikacyjnej.
Warunkiem udziału jest przesłanie filmu do 8 stycznia 2012r. ( decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Spectator Marek Poznerowicz
ul. Popiełuszki 17 b m 22
01-595 Warszawa
Jeden autor może przysłać dowolną ilość filmów. Zgłoszenie filmów jest bezpłatne.

3. TEMATYKA i FORMA FILMÓW
Spodziewamy się swobodnego i zabawowego potraktowania tematu, oraz przede wszystkim kreatywności w rozumieniu tego gatunku jakim jest horror i thriller. Forma jest dowolna, przyjmujemy filmy dokumentalne, fabuły oraz animacje.

4. WARUNKI TECHNICZNE
Czas trwania filmu: maksymalnie 10 minut, łącznie z napisami. Film musi zawierać napisy początkowe i końcowe w tym tytuł filmu. Filmy muszą być nadesłane na płycie CD lub DVD w formacie umożliwiającym odtwarzanie ze stacjonarnego odtwarzacza DVD/DivX (DVD lub VCD, dopuszczalne są formaty – .mpg i .avi). Płyty powinny być opisane (autor, tytuł, czas) i zapakowane w sztywne pudełka z opisem (dane personalne, adres i telefon twórcy, tytuł, czas trwania). Na jednej płycie może być nagranych kilka filmów. Do filmu należy dołączyć zgodę osób w filmie występujących na jego prezentację w mediach.

5. KWALIFIKACJA I OCENA FILMÓW
Organizator powoła profesjonalne Jury, które oceni zaprezentowane filmy i przyzna regulaminowe nagrody i wyróżnienia. W skład jury wejdą pracownicy firmy Spectator , dziennikarze, filmowcy oraz ludzie związani z filmem. Wstępnej selekcji dokonają pracownicy firmy Spectator, 15 wybranych filmów zostaną pokazane specjalnemu jury, które wybierze zwycięzcę.

6. KRYTERIA OCENY
Członkowie komisji konkursowej przy ocenie prac wezmą pod uwagę:
• zgodność tematu filmu z tematyką konkursową,
• wartość artystyczną i techniczną filmu,
• oryginalność podejścia do tematu i pomysł na film,
• kreatywność

7. NAGRODY
Nagrodą w konkursie będzie wprowadzeni filmu do kin wraz z filmem „Rammbock” . Film będzie pokazywany w kinach studyjnych w całym kraju.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania filmu z konkursu z powodu jego wadliwej jakości technicznej, uniemożliwiającej projekcję.
2. W celach promocji organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania wszystkich zgłoszonych filmów w mediach.
3. Filmy nadesłane na Konkurs nie zostaną zwracane Autorom.
4. Dystrybutor SPECTATOR zastrzega sobie prawa wyłącznie do dystrybucji kinowej. Nie przewidujemy zysków komercyjnych z dystrybucji kinowej.
5. Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
6. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2018-03-14T10:20:39+00:0015 listopada 2011|Kultura|

Może zainteresuje Cię również: