Strona główna » Blog » Gospodarka potrzebuje kobiecej ręki

Gospodarka potrzebuje kobiecej ręki

Na spotkaniu, które odbyło się 21. października w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przedsiębiorcze i twórcze kobiety przekonywały, że „Gospodarka potrzebuje kobiecej ręki!”.

Kryzys finansowy wykazał większą odporność firm z dużym udziałem kobiet na górnych szczeblach zarządzania. Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej polska gospodarka potrzebuje kobiecej ręki. Spotkanie, w którym udział wzięli m.in. Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Sally Arkley, Dyrektor Women’s Business Development Agency oraz Joanna Sarapata, artysta malarz poświęcone było prezentacji działań KIG na rzecz zwiększania znaczenia kobiet w kształtowaniu krajobrazu gospodarczego w Polsce.

„W naszym życiu biznesowym, społecznym i kulturalnym jest wiele kobiet, które kreują nową jakość w swoich dziedzinach. Kobiety z charakterem, odważne, nietuzinkowe, które nie boją się nowych wyzwań – mogą być wzorem dla innych. Chcemy skorzystać z ich doświadczeń” – mówił Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.
Zdaniem prezesa KIG, kobiety potrafią być lepszymi przedsiębiorcami niż mężczyźni. Dlatego też KIG planuje aktywnie włączyć się w propagowanie przedsiębiorczości wśród kobiet.

W Polsce, dla przykładu realizowany jest projekt „Europejski Zintegrowany Rozwój Biznesu dla przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety” (EIBG, pod nazwą „Imagining Growth” – „Rozwój z wyobraźnią”), współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu LLP Leonardo da Vinci. Obecnie brak jest w naszym kraju programów doradczych i szkoleniowych stworzonych specjalnie dla potrzeb kobiet-przedsiębiorców. Tymczasem projekt Imagining Growth” – „Rozwój z wyobraźnią”, zakłada również wymianę doświadczeń i informacji między uczestnikami szkoleń poprzez stronę internetową dostępną w czterech językach oraz rozwój platformy e-learningowej, pozwalającej na transfer wypracowanych rozwiązań do wszystkich krajów UE, również po zakończeniu projektu.

Realizacja projektu składa się z czterech etapów. Drugi realizowany do listopada 2010 r. przeznaczony jest na przetłumaczenie i dostosowanie do potrzeb krajów partnerskich trzech projektów doradczych WBDA, skierowanych do kobiet działających w biznesie: „Imagining Growth”, „High Growth” i „High Inclusion”. Na tym etapie planowane jest także opracowanie podręcznika szkoleniowego w każdym z trzech języków krajów partnerskich oraz przeprowadzenie szkoleń dla doradców i trenerów biznesu w Polsce, Bułgarii i Włoszech w celu przygotowania ich do poprowadzenia kursów dla kobiet-przedsiębiorców. Kursy dla 60 kobiet-przedsiębiorców z Wlk. Brytanii, Polski, Bułgarii i Włoch zostaną przeprowadzone podczas trzeciego etapu projektu, między grudniem 2010 i lipcem 2011 r. Na tym etapie zostanie także dokonana ocena rezultatów szkoleń za pomocą instrumentu oceny opracowanego przez WBDA oraz rozpocznie się testowanie platformy e-learningowej. W ostatnim etapie projektu, od sierpnia do października 2011 roku, zostaną podjęte działania na rzecz rozpowszechnienia wyników projektu wśród szerszego grona kobiet-przedsiębiorców, organizacji wsparcia biznesu oraz reprezentantów państw członkowskich UE, zajmujących się kwestią szkoleń zawodowych. Głównym punktem tych działań będzie organizacja końcowej konferencji w Polsce oraz opracowanie raportu na temat wyników działania platformy e-learningowej, tak by umożliwić jej wdrożenie w krajach partnerskich projektu oraz, w przyszłości, w innych krajach europejskich.

Działania KIG wpisują się w strategię Komisji Europejskiej (KE), która we wrześniu ogłosiła pięcioletnią strategię na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn w Europie. Nowa strategia ma przede wszystkim umożliwić lepsze wykorzystanie potencjału kobiet i tym samym przyczynić się do osiągnięcia wspólnych gospodarczych i społecznych celów UE.

[nggallery id=276]

2012-06-19T18:12:45+00:0022 października 2010|Biznes, Świat Kobiet|

Może zainteresuje Cię również: