Strona główna » Blog » Ekologiczny pięciobój – odzyskaj tworzywa sztuczne

Ekologiczny pięciobój – odzyskaj tworzywa sztuczne

Hasło tegorocznej kampanii informacyjnej na temat odzysku odpadów tworzyw sztucznych „Ekologiczny pięciobój – odzyskaj tworzywa sztuczne”, nawiązuje nie tylko do roku obfitującego w wydarzenia sportowe, ale także do faktu, że Fundacja PlasticsEurope Polska już po raz piąty przypomina w akcji informacyjnej skierowanej do ogółu społeczeństwa o konieczności właściwego postępowania z odpadami tworzyw sztucznych.

Podobnie jak w ubiegłych latach na 300 nośnikach typu citylight, udostępnionych przez partnera kampanii, firmę Clear Channel Poland, w kilkunastu miastach Polski prezentowany będzie plakat o tematyce ekologicznej. W tym roku elementy graficzne stylizowane na olimpijskie kółka w połączeniu z hasłem „Ekologiczny pięciobój – odzyskaj tworzywa sztuczne” symbolizują główne przesłanie kampanii – 5 zasad postępowania z odpadami tworzyw sztucznych. Stosowanie tych zasad przynosi konkretne korzyści dla środowiska. Plakaty eksponowane będą przez cały sierpień, w tym czasie zaplanowane zostały również spotkania z lokalnymi mediami, dystrybucja materiałów informacyjnych oraz konkurs internetowy.

Od 5 lat w naszych kampaniach informacyjnych promujemy najlepsze praktyki zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych. Na początku, jeszcze przed przyjęciem europejskiego prawodawstwa, w tym m.in. Ramowej Dyrektywy Odpadowej, nasz przekaz spotykał się
z niewystarczającym oddźwiękiem. Braki w systemie zagospodarowania odpadów były bardzo widoczne, a na wysypiskach marnowało się ponad 80% odpadów tworzyw sztucznych. Dziś sytuacja wygląda lepiej – z naszych wstępnych danych za rok 2011 wynika, że stopień odzysku tworzyw wzrósł od roku 2008 prawie dwukrotnie i wyniósł ponad 38%”. – mówi dr inż. Kazimierz Borkowski, dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska, dodając „Do wiodących krajów europejskich, takich jak Szwajcaria czy Niemcy, które niemal w całości zagospodarowują te odpady, mamy jeszcze daleką drogę, ale inwestycje poczynione w sektorze termicznego zagospodarowania odpadów już wkrótce pozwolą Polsce zwiększyć udział energii odzyskiwanej z odpadów. Podobnie jeśli chodzi o recykling tworzyw – nowe prawo odpadowe, w tym kwestia uregulowania własności odpadów oraz inne przygotowywane przepisy, eliminujące nieprawidłowości systemu w Polsce, w połączeniu z inwestycjami w sortownie i sektor recyklingu, pozwolą zwiększyć udział odpadów tworzyw zagospodarowywanych przez recykling. Ograniczenie składowania wartościowych surowców, takich jak odpady tworzyw sztucznych to kierunek, od którego nie ma odwrotu.

Dane GUS wskazują, że selektywna zbiórka odpadów w Polsce to w dalszym ciągu najsłabsze ogniwo w gospodarce odpadowej – ze strumienia odpadów komunalnych pozyskuje się jedynie około 8% odpadów tworzyw sztucznych. Z kolei, ze wstępnych danych PlasticsEurope za rok 20111, wynika, że w Polsce około 23 % wszystkich odpadów tworzyw sztucznych poddawanych jest recyklingowi i od kilku lat obserwuje się systematyczny wzrost w tej dziedzinie. Kolejne 15 % to odpady poddane odzyskowi energii poprzez ich wykorzystanie we wtórnych paliwach stałych (paliwach alternatywnych). W tym przypadku odnotowano duży wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym – ilościowo przetworzono w ten sposób o ponad jedną trzecią odpadów więcej. Obrazuje to korzystną tendencję zmniejszania ilości odpadów kierowanych na składowiska, ale w dalszym ciągu w ten sposób unieszkodliwianych jest ponad 60 % odpadów tworzyw sztucznych.

Odwołując się w tegorocznej kampanii do symboliki olimpijskiej – na plakacie jest pięć kółek zawierających hasła ekologiczne – a także poprzez hasło kampanii „Sprawdź się w nowej dyscyplinie – wygraj dla siebie i środowiska” przypominamy o pięciu prostych zasadach, których stosowanie zapewnia zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych. Kwestia nieśmiecenia jest oczywista, zwłaszcza, w przypadku odpadów tworzyw, które nie ulegają degradacji w środowisku. Podobnie zasada o wielokrotnym użyciu, przydatna na przykład w przypadku plastikowych toreb na zakupy. Pozostałe kółka na plakacie przypominają o wartości odpadów tworzyw sztucznych. Te wartościowe surowce wtórne można wykorzystać na wiele sposobów, nie tylko odzyskując sam materiał poprzez recykling, ale także odzyskując jego wysoką wartość energetyczną w przemysłowych procesach odzysku energii. Powinniśmy na co dzień pamiętać, że odpady tworzyw w ogóle nie powinny trafiać na wysypiska, dlatego tak ważne jest ich wydzielenie ze strumienia odpadów, czy to poprzez selektywną zbiórkę czy efektywne sortowanie odpadów.” – mówi dr inż. Anna Kozera-Szałkowska, Menedżer ds. Komunikacji Fundacji PlasticsEurope Polska.

Tegorocznej kampanii outdoorowej przez cały miesiąc towarzyszy konkurs internetowy na portalu www.eko-fani.pl. Dla autorów najciekawszych haseł, łączących dyscypliny olimpijskie z tematyką ekologiczną raz na tydzień losowane będą atrakcyjne gadżety ekologiczne.

2018-03-14T09:21:59+00:0020 sierpnia 2012|Styl, Styl życia, Świat Kobiet|

Może zainteresuje Cię również: