Co kobiety powinny, a czego nie mogą?

Kobiety powinny być w domu, w kuchni, być niewolnicami, nie powinny mieć pracy ani głosować, nie mogą prowadzić samochodu, potrzebują kontroli i dyscypliny. 

Frazy, które dzięki funkcji autouzupełniania wyszukiwarki Google pojawiły się jako uzupełnienie zdań “women should” (“kobiety powinny”) “women need to” (“kobiety potrzebują”“women shouldn’t(“kobiety nie powinny”) “women cannot” (“kobiety nie mogą”)wykorzystano w kampanii przeprowadzonej na zlecenie United Nations Entity for Gender Equality and Empowerment of Women (UN Women; Jednostka Narodów Zjednoczonych ds. Równości Płci i Wzmacniania Pozycji Kobiet). Wyświetlane podpowiedzi są oparte na wyszukiwaniach przeprowadzanych przez wszystkich użytkowników sieci oraz na zawartości stron zaindeksowanych przez Google; wszystkie zostały wcześniej wpisane przez użytkowników wyszukiwarki lub pojawiają się w Internecie. Organizacja podaje, że użyto wyników z marca tego roku.

Hasła kampanii są również uzupełnieniem tych fraz: “Women need to be seen as equal” (“Kobiety potrzebują równego traktowania”);“Women should have the right to make their own decisions” (“Kobiety powinny mieć prawo do podejmowania swoich własnych decyzji”)“Women shouldn’t suffer from discrimination anymore”(“Kobiety nie powinny już więcej cierpieć z powodu dyskryminacji”);“Women cannot accept the way things are” (“Kobiety nie mogą zaakceptować istniejącego stanu rzeczy”).

zdjecie_20131022154951_468

zdjecie_20131022154953_833

zdjecie_20131022154956_682

zdjecie_20131022154959_473

źródło: kampaniespoleczne.pl

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Dodaj komentarz (prosimy nie podawać adresu witryny internetowej - komentarz nie zostanie wówczas opublikowany)